блиндирани и интериорни врати

Фрезована, боядисана, остъклена врата

Фрезована, боядисана, остъклена врата главна снимка

Фрезована, боядисана, остъклена врата

Снимки на Фрезована, боядисана, остъклена врата

Информация

гр. Добрич 

Северна Индустриална Зона (бивша "Родопа" АД)

ул.Ген.Л-нт Тодор Д.Кантарджиев 30 
тел.: 058/594 091
факс: 058/592 547
мобилен телефон: 0888 86 15 29

е-mail: ziki_ltd@abv.bg  

гр. Варна 
ул. Атанас Георгиев 30 
тел.0888 / 989 254

е-mail: ziki_varna@abv.bg
www.ziki-doors.com