блиндирани и интериорни врати

Таблена интериорна врата 70

Таблена интериорна врата 70 главна снимка

Таблена интериорна врата 70

Снимки на Таблена интериорна врата 70

Информация

гр. Добрич 

Северна Индустриална Зона (бивша "Родопа" АД)

ул.Ген.Л-нт Тодор Д.Кантарджиев 30 
тел.: 058/594 091
факс: 058/592 547
мобилен телефон: 0888 86 15 29

е-mail: ziki_ltd@abv.bg  

гр. Варна 
ул.Цариброд 50 
тел.0888 / 989 254

е-mail: ziki_varna@abv.bg
www.ziki-doors.com